Příměstský tábor 2014

Letos jsme pořádaly tábor s kolegyňkou, pro děti, v duchu "Cesta časem aneb putování od pravěku po roboty".

Podívaly jsme se do: PRAVĚKU, ŘECKA, STŘEDOVĚKU, SOUČASTNOSTI A BUDOUCNOSTI".

Myslím, že jsme si to opět pořádně užily.

Malá ukázka našich výtvorů.